Old school Easter eggs.
Rs Site : Avatar 222 Android, Tai Avatar 222 Cho Máy Android, Avatar 222 Android Auto Click, Avatar 222 Android Auto Farm, Download Avatar 222 Android, Avatar 222 Apk

Game Avatar 222 Android, Avatar 222 Android Mod Full


Avatar 222 Android, Tải Game Avatar 222 android, Avatar 222 Android Auto Click
avatar 222 android, tai avatar 222 android, tai game avatar 222 android, download avatar 222 apk, avatar 222 android auto farm, android avatar 222 auto click, auto fish... apk
Avatar 222 Android

Avatar 222 Android, Game Avatar 222 Android Auto Click


Avatar 222 Android : Tải Game 


Tất cả các dòng máy Iphone/Ipad

Avatar-2.2.0.ipa (9.1 MB) | Cài tự động


Avatar 222 Android
Tải Game
Avatar 222 Android Mod Auto Click Phím Gọi
Tải Game
Avatar 222 Android Mod Auto Click Phím #
Tải Game
Avatar 222 Android Mod Chụp Ảnh Màn Hình
Tải Game
Avatar 222 Android Mod Chỉnh Ánh Sáng Màn Hình
Tải Game
+ Bản này hỗ trợ thêm hẹn giờ bấm cho mỗi phím.
nhập vào ô mã phím theo cấu trúc:Mã phím 1 : Thời gian 1 , Mã phím 2 : Thờigian 2 …

+ Thời gian ở đây là khoảng giữa 2 lần ấn phím tính bằng giây. Vd: muốn cứ sau
1 giây ấn phím 3, sau 10 giây ấn phím 5 ta điền: 51:3 , 53:10

+ Ðây chỉ là giới thiệu về cấu trúc nhập vào ô mã phím thôi. Còn thực tế thì
cứ chọn lệnh “Mã phím” để nó tự nhận diện DANH SÁCH MÃ PHÍM AVATAR 222 ANDROID :

+ Phím chọn giữa : -5
+ Phím gọi : -10
+ phím chọn trái : -6
+ phím chọn phải : -7
+ phím chuyển lên : -1
+ phím chuyển xuống : -2
+ phím chuyển trái : -3
+ phím chuyển phải : -4
+ phím số 1 : 49
+ phím số 2 : 50
+ phím số 3 : 51
+ phím số 4 : 52
+ phím số 5 : 53
+ phím số 6 : 54
+ phím số 7 : 55
+ phím số 8 : 56
+ phím số 9 : 57
+ phím số 0 : 48
+ phím sao (*) : 42
+ phím # : 35

PRO : Avatar 222 Auto Farm | Phien Ban Avatar 222 | Hack avatar 222