Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Hướng Dẫn Cách Sạc Pin Hiệu Quả Nhất Cho Điện Thoại
Ai dùng điện thoại thì việc xạc pin là điều quá bình thường.Nhưng sạc pin thế nào để đem lại hiểu quả cao mới qua trọng.Sau đây mình xin lưu ý mầy điều:
1.Ko sac pin qua đêm.Vì khi sảc qua dem ta da de thoi gjan sac qua lau.Thong thuong sac chj qua 5 tjeng lau nhat la bjn full
2.Nen kiem 1 chjec sac pjn chjnh hang cho djen thoaj cua ban gja khoang 1500k.Sac se ben va hjeu qua hon.Tranh truong hop trap mach gay no sac o 1 so sac chjna
3.Khj sac xong nen rut sac ra khoj o djen nham gju tuoi tho cho sac
4.Ko nen xaj can kiet nguon tai nguyen cua pjn.Khj thay may pao pin yeu nen sac pin ngay neu co the?
5.Thuong xuyen ktra bin bang cach thao pin ra kiem tra be mat pin,chặn pin tiep xúc với máy
6.Tránh để pin ở nơi nhjệt độ cao,nối ẩm ướt
Gop y them.Co 2loaj pjn chu yeu la pjn lithjum_la pjn djen thoaj nhu nokia,tau co tu 3 dau cuc tro len,.Va loaj hjdrocacbon nhu pjn walkman,cac loaj pjn tron co 2dau cuc +-.Voj loaj lithjum k nen dung can pjn ma toj khj pjn chj con 1vak thj sac n voj loaj hjdrocacbon thj faj dung can kiet thj moj xac.
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :708
Time :21:44 Date :23/04/19

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul


Polly po-cket